Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

 

Towary sprzedawane w sklepie wybierzplytki.pl objęte są gwarancją producenta, którą można realizować za pośrednictwem autoryzowanych punktów serwisowych lub w naszym sklepie. Wszystkie zamówione produkty przesyłane są do Państwa wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), który to najczęściej uznawany jest jako warunek gwarancji.

W przypadku wykrycia wad w zakupionym w naszym sklepie produkcie, prosimy o kontakt ze wskazanym w dokumentacji produktu punktem serwisowym producenta. W przypadku problemów ze znalezieniem punktów serwisowych, prosimy o kontakt z naszym sklepem.

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 603 749 227.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE!
(uszkodzeń przesyłki w transporcie).

 

1.Przy odbiorze towaru klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zgodność z dokumentami przewozowymi lub innymi załączonymi dokumentami. 

 
2.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 
3.Przy odbiorze należy sprawdzić czy paleta nie posiada zewnetrznych śladow uszkodzeń widocznych gołym okiem tj.zerwanej folii,nie jest przechylona,nie jest uderzona, itp. 

 
4.Po przyjęciu dostawy mają Państwo 24h na sprawdzenie zawartości palety z płytkami. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wewnątrz przesyłki lub niezgodności towaru z umową należy wezwać kuriera ponownie, (zadzwonić pod numer podany na liście przewozowym i zażądać przyjazdu kierowcy) w celu spisania protokołu.

 
6.Jeżeli stan przesyłki budzi zastrzeżenia klient jest zobowiązany powiadomić nas niezwłocznie, nie dlużej niż w ciągu 24h od daty dostarczenia towaru. 

 

7.Sklep wybierzplytki.pl może żądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru, kopii listu przewozowego oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację klienta. 

 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@wybierzplytki.pl lub telefonicznie: +48 603 749 227

 

Zwrot produktów

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
   Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu (wzór poniżej). 
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
- wzór formularz odstąpienia:
Informujemy,że w przypadku odstąpienia od umowy.
Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 
 
...............................................                                  ......................, dn. ......................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
nazwa i adres przedsiębiorstwa
 
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
             ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
 przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy
 nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………….........
Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ..........................................) 
na wskazany numer bankowy: ..................................................................
 
 
 
..............................
   podpis konsumenta
 
3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4.Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu, na adres: Cerimar, ul.Sandomierska 222, 25-329 Kielce.
8.W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl